Home

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenia nie można się nauczyć,

trzeba je zdobyć.

Zniesienie własności, konfiskata i wywłaszczenie


Dematerializacja i centralizacja

Wraz ze zwiększającym się zadłużeniem oraz „dotacyjnym rozdawnictwem” sukcesywnie i konsekwentnie wprowadzone zostały w ostatnich dziesięcioleciach międzynarodowe ustawy o dematerializacji inwestycji giełdowych oraz centralizacji depozytów papierów wartościowych jak i kredytów hipotecznych, uprawniających w pełni do zabezpiecznia wierzycieli - którymi są banki centralne - dając im prawa do transgranicznego wywłaszczenia i konfiskaty wszelkich finansowych aktywa, poprzez zniesienie i zmianę praw własności, a wprowadzając jedynie prawo do współposiadania udziałów w papierach emitenta - którymi są komercyjne banki inwestycyjne - oraz prawo do użytkowania nieruchomości w ramach tolerancji ich posiadania.

W związku z powyższym: lokaty, obligacje, akcje, fundusze, giełda forex, kryptowaluty oraz nieruchomości - podlegają pod zabezpieczenia kredytów, pożyczek oraz wszelkich dotacji.

Warto więc mądrze zadbać o dorobek swojego dotychczasowego życia oraz o fundament swojej przyszłości w postaci strategicznych i niezbędnych dla ludzkości kruszców w fizycznej postaci - poza systemem finansowym - lecz nie „przy sobie”, a koniecznie z zachowaniem najwyższej możliwej płynności wraz z bezpiecznym i poufnym przechowywaniem i możliwością zarządzania oraz ich pomnażania.


Oddany Prawdziwym Wartościom


Piotr S. Wajda

"Dać człowiekowi jego życie, a odmówić wolności, to odebrać mu wszystko, co sprawia, że jego życie jest coś warte. Dać mu jego wolność, lecz odebrać własność, która jest owocem i oznaką wolności, to uczynić go niewolnikiem."

PIOTR S. WAJDA

DLACZEGO?


Prywatny Bankier, Ekscentryk i Filantrop. Myśliciel, Wizjoner i Strateg. Erudyta. Student słowa oraz sztuki myślenia. Badacz i propagator wolności. Rocznik 1967. Mieszkając od 1990 roku poza granicami Polski, zdobywał zawodowe doświadczenie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie.
Przede wszystkim - Sprzedawca i Przedsiębiorca. Finansista i manager, szkoleniowiec, wykładowca i trener Biznesu. Mentor, Coach i twórca milionerów. Inwestor, założyciel oraz udziałowiec wielu spółek zagranicznych - niejednokrotnie rozbudowując je do formatu niepowtarzalności i miana światowych prymusów o największych wolumenach; praktykujący wyłącznie pracę jako samodzielny, wolny przedsiębiorca, zbierając i wykorzystując własne doświadczenia jako twórca, właściciel, współwłaściciel, udziałowiec i członek rad nadzorczych wielu firm i koncernów - nigdy nie pracując na etacie. Branżowi znawcy nazywają go Szarą Eminencją świata metali inwestycyjnych lub Che Guevarą świata finansów.

Autor

Publicysta i autor bestsellerowych publikacji książkowych z dziedziny Popularno-Naukowej, jak również Psychologii, Motywacji i Rozwoju Osobistego; „Strategia Prze-Myślenia", „Żyjesz już, czy tylko jesteś?”, „Skazani na Zyski" i niemalejącego na swojej popularności od roku 2013 - „Podatek od Złudzeń".

Trener

Jest wykładowcą prakseologii dedukcyjnej, opierając swoje prelekcje na wiedzy z dziedzin memetyki i etymologii. Z niezwykłą trafnością i kilkuletnim wyprzedzeniem "przepowiedział" obecny rozwój wydarzeń na światowym rynku finansowym. Praktyk przez wielkie "P" - z bagażem ponad 4000 przeprowadzonych szkoleń i wykładów.

Człowiek

Były profesjonalny sportowiec i trener młodzieży. W roku 2004 - po zakończonej karierze sportowej w podnoszeniu ciężarów tytułem mistrza Niemiec seniorów w rwaniu oraz jako srebrny medalista w podrzucie i dwuboju - stworzył sekcję juniorów, z których od podstaw - w ciągu czterech kolejnych lat - wytrenował czterech medalistów mistrzostw Niemiec juniorów - został wybrany trenerem roku. Obecnie rozchwytywany ‎mówca motywacyjny. Mentor, coach i twórca milionerów. Inicjator i współzałożyciel Niemieckiego Zrzeszenia Prawdziwych Wartości - "Deutsche Sachwert Union", oraz "Valores Veri Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości". Ojciec rynku fizycznej ekonomii. Fundator Fundacji Fizycznej Ekonomii na rzecz Posiadania Własności, założyciel Akademii Prawdziwych Wartości oraz działających na terenie całej Polski Klubów Fizycznej Ekonomii. 

Obecnie zaangażowany również w krajach rozwijających się jako doradca międzynarodowych i ponadnarodowych instytucji pozarządowych, służąc wsparciem i radą w dziedzinach Ekonomii Biznesu, Lokalnej Gospodarki oraz Etyki w Biznesie.

Inwestor

Od roku 2005, po zakończeniu kariery zawodowej jako finansista, działa na terenie Europy Środkowo - Wschodniej, edukując z tematów fizycznej ekonomii, systemu finansowo-monetarnego oraz inwestycji w prawdziwe, fizyczne wartości. Wyróżniony przez Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa statuetką jako Zasłużony dla Austriackiej Szkoły Ekonomii.  Jako Finansista i Inwestor nie myśli kwartalnie, tylko pokoleniowo. Obroty 28 zagranicznych firm, w których jego prywatna Fundacja jest strategicznym udziałowcem, dalece przekraczają 11-tocyfrowe kwoty w walucie €uro. Branżowi znawcy nazywają go „Szarą Eminencją świata metali inwestycyjnych”.

PIOTR S. WAJDA

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenia nie można się nauczyć, trzeba je zdobyć.

 

Wraz ze zwiększającym się zadłużeniem oraz „dotacyjnym rozdawnictwem”, sukcesywnie i konsekwentnie wprowadzone zostały w ostatnich dziesięcioleciach międzynarodowe ustawy o dematerializacji inwestycji giełdowych oraz centralizacji depozytów papierów wartościowych, jak i kredytów hipotecznych, uprawniających w pełni do zabezpieczenia wierzycieli – którymi są banki centralne – dając im prawa dotransgranicznego wywłaszczenia i konfiskaty wszelkie finansowe aktywa na rzecz spłaty długów.


Poprzez zniesienie i zmianę praw własności, a wprowadzając jedynie prawo do współposiadania udziałów w papierach emitenta – którymi są podwykonawcy, a jednocześnie dłużnicy banków centralnych w postaci komercyjnych banków inwestycyjnych – oraz prawo do użytkowania i zarządzania nieruchomościami w ramach tolerancji ich posiadania, międzynarodowy system bankowości centralnej zapewnił sobie legalny dostęp oraz gwarancje przejęcia wszelkich i wszystkich dóbr finansowych oraz rzeczowych, podlegających pod system finansowo-monetarny w postaci produktów inżynierii finansowej oraz dóbr materialnych kredytowanych lub dotowanych w jakiejkolwiek formie.


W związku z powyższym: lokaty, obligacje, akcje, fundusze, giełda forex, kryptowaluty oraz nieruchomości podlegają pod zabezpieczenia kredytów, pożyczek oraz wszelkich dotacji, natomiast darczyńcy zwani „inwestorami”, są żyrantami światowego zadłużenia, dobrowolnie oddając dorobek swojego życia wzamian za swoją bezmyślność i naiwne złudzenia narracyjnych bełkotmistrzów.


Tymczasem wizja i motto Światowego Forum Ekonomicznego oraz Europejskiego Banku Centralnego brzmiące: „Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy”, nabiera wyraźnej formy, którą mimo wszystko dostrzegają tylko nieliczni, a jeszcze bardziej nieliczni decydują się na zmianę stron i wyjście z tej gry.


Warto się więc zastanowić, a tym bardziej wskazanym jest zmądrzeć i zadbać o dorobek swojego dotychczasowego życia oraz o fundament swojej przyszłości w postaci zakupu strategicznych iniezbędnych dla ludzkości kruszców w fizycznej postaci – poza systemem finansowym – lecz nie po to, aby mieć je „przy sobie”, tylko koniecznie z zachowaniem najwyższej możliwej płynności wraz zbezpiecznym i poufnym przechowywaniem i możliwością zarządzania oraz ich pomnażania geopolitycznie neutralnie i koniecznie poza systemem bankowym.


Ta opcja nie ma obecnie żadnej alternatywy!

Wasz Piotr S. Wajda

Oddany Prawdziwym Wartościom

Czy i Ty oczekujesz od życia czegoś więcej?

 

Niemal niezauważalnie zmieniasz obozy - z obozu dla młodych na obóz dla starych.

Kim jesteś i jak inni będą o Tobie mówić w przyszłości?

A przecież miało być inaczej. Czy jesteś tam, gdzie chcesz być, i masz to, co chciałeś mieć?

Czy życie zrobiło Ci psikusa?

 

- Piotr S. Wajda / Strategia Prze-Myślenia -

Formularz kontaktowy


Klikając przycisk WYŚLIJ prześlą Państwo swoje dane wpisane w formularzu kontaktowym. Jest to jednoznaczne z tym, że dane te mogą zostać użyte w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz kontaktu. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę.